Coiffure.eu top photo

Coiffure.eu

 
 

Voorzitterschap en algemeen secretariaat Coiffure.EU naar België 

Coiffure.EU is de Europese vereniging van werkgeversorganisaties in het kappersberoep. De organisatie is opgericht in Leuven in 1988 en vertegenwoordigt vandaag niet minder dan twintig Europese landen. Ook België, dat reeds van bij de oprichting mee haar schouders onder een Europees beleid heeft gezet, ijvert voor een samenwerking op Europees vlak.

Het doel van Coiffure.EU is duidelijk en welomlijnd. De organisatie verdedigt de belangen van haar leden in de sector en treedt hierbij op als overkoepelend orgaan. Coiffure.EU voorziet niet alleen in een discussieplatform voor beroepsonderwerpen die leven binnen de deelnemende EU-landen, maar helpt ook de economische- en werkrelaties te bevorderen tussen haar leden. Daarnaast geeft Coiffure.EU de Europese kapperssector een stem binnen de Europese Unie en de EFTA (European Free Trade Association) en hecht ze veel belang aan de sociale dialoog met alle sociale partners.

Sinds december 2009 was Midden-Europa vertegenwoordigd door Jef Vermeulen. In juni 2012 werd hij verkozen tot Vice President van de Board of Directors. Daarnaast is Stéphane Coigné sinds december 2011 verantwoordelijk voor het “Secretariat Environment and Sustainability”. Met deze functie wil hij zich niet alleen inzetten voor het economisch beleid maar ook voor duurzaamheid en milieu binnen Coiffure.EU.

 

In het kader van de continuïteit en het verzekeren van de toekomst van de organisatie, heeft het bestuur van Coiffure.EU met eenparigheid van de stemmen besloten het voorzitterschap en het algemeen secretariaat over te dragen aan België. Vanaf juli 2014 is Jef Vermeulen voorzitter van Coiffure EU en in 2016 zal Stéphane Coigné verantwoordelijk zijn voor het algemeen secretariaat.

“Door de kapperssector op Europees vlak verder te ontwikkelen, kunnen debatten en discussies worden gevoerd die ook het Belgische kappersberoep ten goede komen. Dat ook de Belgische sociale partners hetzelfde idee nastreven, zorgt ervoor dat gestelde doelen haalbaar zijn en op een opbouwende en positieve manier kunnen worden verwezenlijkt.

Jef Vermeulen
PRESIDENT BOARD OF DIRECTORS

 “Het bewijs dat België duidelijk zijn plaats heeft in het Europees gebeuren in de kapperssector.” 

Stéphane Coigné
SECRETARIAT ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

 

www.coiffure.eu

&nsbp;