Nieuws uit de sector

"Welk brandblusapparaat moet ik in mijn salon plaatsen?"


19/08/2020
"Welk brandblusapparaat moet ik in mijn salon plaatsen?" cover photo

Branden kan je opdelen volgens brandoorzaak in vier klassen:

A (brandoorzaak: vaste stoffen)
B (brandoorzaak: vloeistoffen)
C (brandoorzaak: gassen)
D (brandoorzaak: metalen)

In kapsalons zijn klasse A en klasse B de meest voorkomende. Zowel poeder- als schuimbrandblussers dekken hiervoor de lading. Poederbrandblussers zijn, in vergelijking met schuimbrandblussers, beter en makkelijker in gebruik maar brengen veel schade aan elektronische toestellen.

Het is belangrijk dat je minimum één brandblusapparaat voorziet per 150 vierkante meter op een makkelijk te bereiken locatie. Elk brandblusapparaat wordt vergezeld met een duidelijk weergegeven brandblussymbool (bv. op 2 meter hoogte) zodat iedereen kan zien waar het brandblusapparaat zich bevindt. Een bluseenheid voor schuim heeft een inhoud van 6 liter en voor een poederbrandblusapparaat is dit 6 kilogram. Een autobrandblusapparaat heeft slechts een inhoud van 1 tot 2 kilogram.

Als laatste is het belangrijk om te weten dat het toestel om de twee jaar nagekeken dient te worden. Dit hoeft niet per se door een externe firma (al wordt dit wel aangeraden), maar dient wel te gebeuren door een personeelslid die hiervoor is aangesteld en de nodige kennis heeft. Voorzie dus ook steeds een korte handleiding (deze is te vinden bij de aankoop van het apparaat) en een A4 met enkele stappen, die je eventueel zichtbaar boven de brandblusser hangt. Deze stappen kunnen zijn:

  

Een goede brandblusser in het salon:

  • Is in goede staat (geen deuken of beschadigingen)
  • Vertoont geen roestplekken
  • Is verzegeld met sluitveer
  • Is voorzien van het BENOR-label conform de normen NBN S21-011 tot S21-018
  • Hangt op een hoogte tussen 80 en 100 cm van de grond, het handvat bevindt zich niet hoger dan 140 cm van de grond
  • Voldoet aan keuringsnormen: CE-gekeurd, EN-normen, ISO-normen,…
&nsbp;