Nieuws uit de sector

Update 21/03/2020: "Coiffure.org vecht nog steeds voor de kappers en hun gezondheid!"


21/03/2020
Update 21/03/2020: "Coiffure.org vecht nog steeds voor de kappers en hun gezondheid!" cover photo

De voorbije week werd gekenmerkt door onzekerheid, angst en chaos, zowel voor de kappers als voor onze organisatie en de autoriteiten. De wijzigingen van de verschillende maatregelen volgden elkaar in snel tempo op. Dat maakte het voor Coiffure.org bijzonder moeilijk om duidelijke en vooral correcte informatie door te geven. En dat is nog steeds onze prioriteit.

Door de vele onduidelijkheden en vooral tegenstrijdige teksten van verschillende afkomst hebben we gisteren besloten om de algemene communicatie tijdelijk stop te zetten. Zo kunnen we even op adem komen en de tijd nemen om te kijken wat nu wel of niet van toepassing is voor de kappers. Alleen zo krijgen de kappers wat ze verdienen: duidelijke, volledige informatie via officiële communicatie.

Volgens de meest recente informatie die we via het ministerieel besluit binnenkregen, mogen de kapsalons terug open zijn, onder de voorwaarde dat er slechts één kapper en één klant tegelijk aanwezig zijn in het salon en dit op afspraak. Ook de weekendsluiting valt volledig weg. Dat is alvast duidelijk vermeld in het laatste ministerieel besluit van 18 maart.

Coiffure.org wil echter benadrukken dat kappers best zelf verantwoordelijkheid nemen en zich aansluiten bij de vele collega’s die hun deuren al gesloten hebben, in het belang van de gezondheid van hun personeel, familie, klanten en zichzelf. Zo kunnen we de verdere verspreiding van het coronavirus inperken en zo de bijzonder zware taak van de zorgsector verlichten.

Die beslissing ligt helaas nog steeds in de handen van de kapper zelf, met alle gevolgen van dien. Zo is er nog veel onduidelijkheid welke gevolgen een sluiting heeft inzake de steunmaatregelen. Onze sector voelt zich, terecht, zwaar in de steek gelaten door onze overheid. Daarom blijft Coiffure.org vechten voor u als kapper.

Hieronder kan u de laatste updates over de kapperssector terugvinden. Let wel: die zijn, zoals deze week meermaals is gebleken, onder voorbehoud van wijzigingen van de overheid.

 

Kapsalons mogen open zijn volgens deze voorwaarden:

  • Eén kapper per kapsalon mag slechts één klant per keer in de zaak ontvangen en enkel op afspraak.
  • Voor de kapper is het veilig het haar te knippen bij een gezonde klant. Bij een klant zonder symptomen is de kans op besmetting erg laag. Wie fit en gezond is, kan naar een kapper als de algemene hygiënemaatregelen strikt en nauwkeurig worden toegepast. Dat kan bijvoorbeeld door:

-       geen handen of kus te geven;

-       regelmatig handen te wassen met water en zeep;

-       elke keer een nieuwe handschoenen/zakdoekjes/folie/… te gebruiken en weg te gooien in een afsluitbare vuilnisbak;

-       de regels van social distancing te respecteren en dus 1,5 meter afstand bewaren;

-       voor wie symptomen heeft zoals koorts en/of hoesten, geldt zoals altijd: blijf thuis.

 

Stand van zaken wat betreft economische maatregelen:

Op dit moment liggen er een paar scenario’s op tafel bij de Vlaamse regering waarbij de kappers ook in aanmerking zouden komen voor een tegemoetkoming. Het is wachten op een beslissing van de Vlaamse regering. Normaalgesproken zou die beslissing om vrijdag 20 maart vallen, maar dat is nog niet gebeurd.

Wat betreft de werkloosheid van uw werknemers en eigen vervangingsinkomen raden we u aan om contact op te nemen met uw sociaal secretariaat en de RVA. Zij volgen uw dossier op en zullen u bijstaan in de verdediging van uw belangen.

Van zodra we u volledig en correct op de hoogte kunnen brengen van een nieuw besluit, zullen we dat doen. Ondanks deze ongezien moeilijke tijden blijven we bij Coiffure.org hoopvol en vastberaden om te strijden voor de ondersteuning van alle Belgische kappers. We willen daarom alle kappers bedanken voor het vertrouwen.

Samen kunnen we deze corona-crisis de baas!

Heeft u vragen of wenst u op de hoogte te blijven van de laatste updates? Check dan onze website www.coiffure.org of onze sociale media. 

Info die verspreid wordt op de sociale media van diverse organisaties en personen moeten met zeer grote voorzichtigheid behandeld worden, want die zijn niet altijd up to date of correct. Coiffure.org distantieert zich van deze mogelijks foute communicatie. Alleen wij ontvangen de meest recente informatie van de overheid en communiceren pas na verificatie.

 

Opgelet: Dit is de situatie op 21/03/2020 om 10u00 en kan alsnog veranderen.

Q: Wat gebeurt er indien eerst signaal tot sluiting kwam en nadien toch mogelijkheid om te open?

A: Dit moet nog uitgeklaard worden. 

Q: Situatie kappers?

A: Moet Vlaamse Regering nog uitklaren.

 

&nsbp;