Nieuws uit de sector

Hoe licht ik de consument duidelijk in betreffende de tarieven in mijn kapsalon?


12/09/2016
Hoe licht ik de consument duidelijk in betreffende de tarieven in mijn kapsalon? cover photo

Als vertegenwoordiger van de sector vinden wij het belangrijk alle kappers op de hoogte te brengen van nationale controle van de economische inspectie betreffende tariefaanduidingen voor de consument op de vitrine of aan de hoofdingang van het salon in de tweede helft van 2016.

De juiste wetgeving hieromtrent, KB 30 juni 1996 homogene diensten, vind je via onderstaande link die je onmiddellijk de juiste informatie geeft:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.VI.3

Wat we je willen meegeven, is dat het voor de consument steeds duidelijk moet zijn wat men betaalt voor welke diensten. Vanaf-prijzen zijn misleidende informatie voor de consument.

Bij het opsommen van verschillende tarieven is het belangrijk dat er aangeduid wordt wanneer er een onderscheid gemaakt wordt in prijs afhankelijk van de dikte of de lengte van het haar.

We raden aan om alle tarieven leesbaar op een A4 te plaatsen en dit zichtbaar voor de etalage ter hoogte van de hoofdingang te zetten. Dit om je in te dekken t.o.v. de klanten. De FOD Economie kijkt enkel naar de tarieven die ze terugvinden aan de hoofdingang. Alles wat er aangeboden wordt aan de klanten, moet vermeld staan. Doel is dat er geen discussie met de klant mogelijk is.

Omdat de klant op de hoogte is van de tarieven, die zichtbaar uithangen, is het niet verplicht voor de kapper om een betaalbewijs af te leveren aan de klant.

Producten moeten steeds zichtbaar geprijsd zijn indien de consument het product niet zelf kan bekijken. Onderaan het product prijzen mag indien de consument het product zelf kan omdraaien om de prijs te bekijken.

Een tijdelijke actie mag vermeld worden op de vitrine, maar de startdatum van de actie moet steeds vermeld worden.

Gouden regel voor dit alles: de klant moet de prijs van iets weten zonder ernaar te moeten vragen.

Zowel op de vitrine als de website moeten volgende contactgegevens vermeld worden:

  • naam en maatschappelijke zetel van het salon
  • ondernemingsnummer

Indien het om een keten gaat, moet er steeds per salon het ondernemingsnummer vermeld worden.

&nsbp;